Она што го работите од срце и со љубов, секогаш е успешна приказна. Кога верувате во своите сонови, инвестирате во себе и давате се од себе, нема место за неуспех.

Порака од сопственикот

Балконски цвекиња

Се група на цвеќиња кои вонглавно се размножуваат вегетативно, а се засадуваат на балкони, прозорски жардињери...

Цвекиња за студено време

Се група на растенија кои вегетираат и цветаат на студени температури(> 5 °C), а се воедно и дел од некоја друга група на пролетното производство.

Саксиски цвекиња

Се група на цвеќиња кои се размножуваат и вегетативно и генеративно, а нивното засадување е во саксии и контејнери.